Пропускане към основното съдържание

Публикации

101news-by-Mayuri-K Multiple-SQLi

Скорошни публикации

bgERP-v22.31-Cookie-Session-vulnerability+XSS-Reflected

pimcore-10.5.15/16-Sensitive-Cookie-SameSite-Attribute-vulnerability

pimcore-10.5.16

zstore-6.6.0 XSS-Reflected

Food-Ordering-System-v2.0-SQLi

Food-Ordering-System-v2.0 - File upload Vulnerability + web-shell upload - RCE

SLIMS-9.5.2 XSS-Reflected - Account Exploit