Пропускане към основното съдържание

Публикации

Ecommerce-project-with-php-and-mysqli-Fruits-Bazar-SQLi

Скорошни публикации

Inout-Blockchain-AltExchanger-1.2.1-XSS-DOM-information-gathering

PortSwigger-Lab-hidden one: DOM Invader

CVE-2022-30168

CVE-2022-33638

CVE-2022-30174

PortSwigger-Lab: JWT authentication bypass via algorithm confusion