Fork me on GitHub
събота, 5 ноември 2016 г.

MySQL <= 5.7.14_Remote Root Code Execution / Privilege Escalation (0day)


Няма коментари:

Публикуване на коментар