Пропускане към основното съдържание

Източват парите ви, докато се движите.
Местоположение:

За повече информация, за това как да се защитите, и какво трябва да предприемете като мерки, пишете в формата за контакти посочена в десният ъгъл под архивът на страницата! Относно договори за консултации, и защита на фирмени данни - лични, софтуерни и архитектурни решения, моля пишете в посочената форма за контакти! Благодаря и поздрави.

Коментари

Popular Posts

CVE-2021-44228

REPRODUCE OF THE VULNERABILITY =): Collaboration: silentsignal

DVWA - Brute Force (High Level) - Anti-CSRF Tokens

This is the final "how to" guide which brute focuses Damn Vulnerable Web Application (DVWA), this time on the high security level. It is an expansion from the "low" level (which is a straightforward HTTP GET form attack). The main login screen shares similar issues (brute force-able and with anti-CSRF tokens). The only other posting is the "medium" security level post (which deals with timing issues). For the final time, let's pretend we do not know any credentials for DVWA.... Let's play dumb and brute force DVWA... once and for all! TL;DR: Quick copy/paste 1: CSRF=$(curl -s -c dvwa.cookie "192.168.1.44/DVWA/login.php" | awk -F 'value=' '/user_token/ {print $2}' | cut -d "'" -f2) 2: SESSIONID=$(grep PHPSESSID dvwa.cookie | cut -d $'\t' -f7) 3: curl -s -b dvwa.cookie -d "username=admin&password=password&user_token=${CSRF}&Login=Login" "192.168.1

CVE-2022-21907

Donate if you are not shame!